W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli architektury krajobrazu z zakresu rysunku odręcznego oraz technik akwarelowych.
Prowadzącym zajęcia był mgr inż. architektury Piotr Zwierzchowski: rysownik, grafik i ilustrator, twórca istniejącej od 1988 r  w Warszawie szkoły rysunku Labirynt .
Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia:

  • Perspektywa architektoniczna w rysunku odręcznym
  • Zastosowanie zmiennego oświetlenia struktur rysunkowych
  • Rysowanie obiektów architektonicznych w przestrzeni
  • Rysowanie obiektów architektonicznych i małej architektury w otoczeniu zieleni ogrodowej i w naturalnym krajobrazie
  • Zastosowanie technik kolorowych w tworzeniu perspektyw architektonicznych
 
 
Tematyka zajęć przewidywała 5 czterogodzinnych sesji.
Każda z sesji poprzedzona była wykładem wprowadzającym połączonym z wykonywaniem rysunków instruktażowych, po których nauczyciele rozpoczynali ćwiczenia rysunkowe. 
Pan Zwierzchowski wraz asystentką Panią Katarzyną Błaszkiewicz dokonywał na bieżąco korekt rysunków. 
Ostatnim etapem była analiza kompozycji obrazu z uwzględnieniem przedstawiania detali. 


Po ćwiczeniach dotyczących perspektywy architektonicznej tematykę rysunku stanowił pejzaż, zieleń wraz elementami małej architektury.

 
W trakcie ostatniej sesji uczestnicy mieli możliwość nauczyć
się podstawowych technik akwarelowych.
 
 
W ofercie szkoleniowej przewidziane były materiały poglądowe w postaci rysunków, szkiców, akwarel i zdjęć oraz możliwość nagrania na przenośny dysk lub pen-drive kilkudziesięciu rysunków i akwarel poglądowych. 
Nauczyciele widzą konieczność kontynuacji zajęć z rysunku i technik akwarelowych, ponieważ umiejętności z tego zakresu są niezbędne przy projektowania architektury krajobrazu.
Uczestników spotkania urzekła miejscowość Gołotczyzna, której piękne tradycje i historia nierozerwalnie związane są ze szkołą.
Historia jej sięga roku 1909, kiedy to właścicielka Gołotczyzny Aleksandra Bąkowska z Sędzimirów założyła szkołę gospodarstwa domowego dla dziewcząt wiejskich. Następnie dzięki staraniom Aleksandra Świętochowskiego powstała szkoła dla chłopców Bratne.
W dworku A. Bąkowskiej znajduje się obecnie Muzeum Szlachty Mazowieckiej, które dzięki uprzejmości Pana Jarosława Wałaszyka architekci krajobrazu mieli okazję zobaczyć. Na uwagę zasługuje również "Krzewnia" – Muzeum Pozytywizmu, miejsce twórczości A. Świętochowskiego.
 

Losy znanych postaci Gołotczyzny do dziś wzbudzają zainteresowania, fascynacje wielu tamtejszych mieszkańców, dlatego pobyt w tej miejscowości oraz wspólne spotkania miały szczególny charakter.  
Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Podgórskiemu, Pani Wandzie Klimaszewskiej oraz Panu Piotrowi Krupińskiemu za pomoc w organizacji szkolenia oraz serdeczną atmosferę .
 
Program seminarium