Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że zakończyła się realizacja projektu wymiany doświadczeń Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju (numer projektu - 2011-1-PL1-LEO03-19284

W dniach 30.09 – 13.10.2012r. w niemieckim ośrodku DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W dniach 19.08 – 01.09.2012r. w niemieckim ośrodku DEULA Nienburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W dniach 20.05 – 02.06.2012r. w niemieckim ośrodku ILLUT Berlin – Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu: „Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju”. Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci.

W dniach 01.08.2011 do 31.03.2012 był realizowany przez KCER w Brwinowie projekt pt.: "Odnawialne źródła energii-pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych"

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji projekt wymiany doświadczeń Alternatywne źródła dochodów ludności na terenach wiejskich szansą ich rozwoju (numer projektu - 2011-1-PL1-LEO03-19284), w którym uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych).

W dniach 06.11 - 19.11.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Nienburg, odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

W dniach 09.10 - 22.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

W dniach 18.09 - 01.10.2011 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego ILLUT Berlin - Brandenburg odbyła się wymiana doświadczeń pierwszej grupy uczestników, w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że już wystąpił brak wolnych miejsc w dwóch terminach w projekcie w ramach Programu Leonardo da Vinci. Obecnie są wolne tylko miejsca na termin 09.10-22.10.2011 – DEULA Hildesheim.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji projekt wymiany doświadczeń, w którym uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych).
 
Odnawialne źródła energii - pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystanie szansą na redukcję emisji substancji toksycznych – Numer projektu 2011-1-PL1-LEO03-19165

W dniach 01 marca 2010 do 31 grudnia 2010 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerami niemieckimi: ILLUT Berlin – Brandenburg, DEULA Nienburg i DEULA Hildesheim.

W dniach 26.09 - 09.10.2010 r. w Niemieckim Ośrodku Kształcenia Zawodowego DEULA Hildesheim odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

Uwaga! Zmiana terminu!
 
W dniach 26.09 - 09.10.2010 r. wyjedzie kolejna grupa nauczycieli w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci, do niemieckiego ośrodka kształcenia zawodowego - DEULA Hildesheim.

W dniach 01.08 - 14.08.2010 r. w Niemieckim Ośrodku Doradztwa Zawodowego DEULA Nienburg odbyła się wymiana doświadczeń w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

W dniach 30.05 - 12.06.2010 r. w ILLUT  (Internationale Lehranstalt für Landwirtschaft, Umwelt, Technik )  Berlin – Brandenburg  w Paulinenaue, odbył się wyjazd w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

W dniach 01.08 - 14.08.2010 r. do DEULA Nienburg, odbędzie się kolejny wyjazd w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci.

W dniach 14 września 2009 do 28 lutego 2010 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerami niemieckimi: ILLUT Berlin – Brandenburg, DEULA Nienburg i DEULA Hildesheim.

 W terminie 21.11 – 05.12.2009.grupa 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych przebywała. w Niemieckim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego DEULA Hildesheim/Dolna Saksonia i uczestniczyła w wymianie doświadczeń objętych projektem prowadzonym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej na temat: Prowadzenie usług dla gospodarstw rolniczych szansą na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanym ze środków Uni Europejskiej, oznaczonym symbolami PL/09/LLP- LdV/VETPRO/140240.

W dniach 01 marca do 31 sierpnia 2009 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej we współpracy z partnerem niemieckim ILLUT Berlin - Brandenburg.

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1