PKN16 marca 2018 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod hasłem: „Normy w ochronie środowiska". Patroni konferencji to Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska.
Organizatorami wydarzenia są: Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

 

 

Celem Konferencji jest między innymi:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Podczas Konferencji odbędzie się również gala wręczenia nagród laureatom
VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja". Ponadto już po raz czwarty zostanie nadany  honorowy tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć w niej udział należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Konferencja odbędzie się 16.03. br. w EuroCentrum Office Complex budynek BETA,
1 piętro, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

Program VII Konferencjipobierz