Szanowni Państwo,

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie z Zespołami Autorów - nauczycielami przedmiotów zawodowych opracowało przykładowe programy nauczania w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).

Opracowane programy mogą być włączone do szkolnego zestawu programów nauczania dla poszczególnych zawodów.

Należy pamiętać o dopuszczeniu programu do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły również w przypadku każdej jego modyfikacji.

Niniejsze przykładowe programy nauczania są własnością Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie i mogą być wykorzystywane w organizacji pracy szkoły.

Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowanych programów nauczania.

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Kucharz - 512001

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Mechanik - Operator pojazdów i maszyn rolniczych - 834103

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Ogrodnik - 611303

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Rolnik - 613003

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik agrobiznesu - 331402

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik architektury krajobrazu - 314202

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik hodowca koni - 314203

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik mechanizacji rolnictwa - 311512

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik ogrodnik - 314205

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik rolnik - 314207

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik technologii żywności - 314403

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik weterynarii - 324002

 

web downloadDo pobrania:
Program nauczania - Technik żywienia i usług gastronomicznych - 343404

 

web downloadDo pobrania:
Program szkoleniowy - Zarządzanie ekologiczną farmą hodowlaną