Zgłoszenia na formy doskonalenia

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 26 - Strona 1 / 2

Żywienie i usługi gastronomiczne
Język obcy zawodowy
Ekonomika
Kadra kierownicza
Produkcja zwierzęca
Ogrodnictwo
Technika rolnicza
Produkcja roślinna
Architektura krajobrazu
Turystyka wiejska
11
12
2018
Żywienie i usługi gastronomiczne

Nowa jakość usług w serwisie kulinarnym - innowacyjna generacja kelnerów

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych [...]
09
01
2019
Język obcy zawodowy

Rola gier i zabaw w nauczaniu języków obcych

Miejsce: Gdańsk
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele języków obcych   Zamierzone cele: rozwinąć sprawności komunikacyjne [...]
09
01
2019
Ekonomika

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów ekonomicznych   [...]
10
01
2019
Kadra kierownicza

Zagraniczne staże zawodowe jako warunek rozwoju edukacji zawodowej

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza i nauczyciele ze szkół które chcą opracować projekt edukacyjny   [...]
17
01
2019
Kadra kierownicza

Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole. Trening zastępowania agresji – TZA

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele/wychowawcy kształcenia zawodowego, pedagodzy szkolni, doradcy metodyczni, doradcy [...]
23
01
2019
Kadra kierownicza

Nowoczesne rozwiązania techniczne w przetwórstwie płodów rolnych – z wyjazdem studyjnym na Grüne Woche

Miejsce: Kalsk / Berlin
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza i nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i [...]
23
01
2019
Produkcja zwierzęca

Analiza zadań egzaminacyjnych dotyczących produkcji zwierzęcej w różnych zawodach rolniczych

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej i weterynarii [...]
02
02
2019
Żywienie i usługi gastronomiczne

Nowe trendy i przyszłe innowacje technologiczne w branży hotelarsko – gastronomicznej

Miejsce: Poznań / Riva del Garda (Włochy)
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych   [...]
13
02
2019
Ogrodnictwo

Nowe zalecenia dotyczące ochrony roślin ogrodniczych

Miejsce: Łódź
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu ogrodnictwa   Zamierzone [...]
28
02
2019
Technika rolnicza

Rolnictwo precyzyjne – systemy sterowania

Miejsce: Płock
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z mechanizacji rolnictwa i produkcji [...]
06
03
2019
Kadra kierownicza

Zachowania agresywne uczniów – jak sobie z nimi radzić?

Miejsce: Zamość
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kierownicy i nauczyciele, wychowawcy internatu   Zamierzone cele: scharakteryzować rodzaje [...]
18
03
2019
Produkcja roślinna

Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej   Zamierzone [...]
20
03
2019
Produkcja zwierzęca

Nowe technologie w chowie i hodowli drobiu

Miejsce: Studzieniec
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej i weterynarii [...]
28
03
2019
Kadra kierownicza

Podstawa programowa, program nauczania, plan dydaktyczny – konstruowanie przedmiotowych wymagań edukacyjnych

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia na [...]
24
04
2019
Produkcja zwierzęca

Nowoczesne technologie w hodowli i chowie bydła mlecznego

Miejsce: Kietrz
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej   [...]
24
04
2019
Ogrodnictwo

Nowoczesne technologie produkcji ozdobnego materiału szkółkarskiego

Miejsce: Bielsko-Biała
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu ogrodnictwa   Zamierzone [...]
10
05
2019
Żywienie i usługi gastronomiczne

Walory zdrowotne surowców i potraw kuchni greckiej

Miejsce: Grecja
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych   [...]
13
05
2019
Ekonomika

Tendencje zmian produkcji rolnej w Polsce i Danii a ich opłacalność

Miejsce: Dania
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów ekonomicznych i produkcji [...]
15
05
2019
Architektura krajobrazu

Prezentacje ogrodów techniką rysunku i akwareli

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu architektury krajobrazu   [...]
22
05
2019
Turystyka wiejska

Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju turystyki i rekreacji na przykładzie regionów Opolszczyzny i Dolnego Śląska

Miejsce: Dobków (woj. dolnośląskie)
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu turystyki   Zamierzone [...]