Zgłoszenia na formy doskonalenia

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 35 - Strona 1 / 2

Architektura krajobrazu
Żywienie i usługi gastronomiczne
Produkcja zwierzęca
Ogrodnictwo
Technika rolnicza
Produkcja roślinna
Kadra kierownicza
Język obcy zawodowy
Ekonomika
18
10
2018
Architektura krajobrazu

Ogród przydomowy - przestrzeń codzienna

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu architektury krajobrazu [...]
04
11
2018
Żywienie i usługi gastronomiczne

Produkcja dystrybucja i marketing wina. Enoturystyka w Polsce i na Węgrzech

Miejsce: Węgry
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych   [...]
07
11
2018
Produkcja zwierzęca

Chów ryb w stawach nizinnych oraz zbiornikach przyzagrodowych

Miejsce: Żabieniec
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej   Zamierzone [...]
07
11
2018
Ogrodnictwo

Stosowanie ziół w lecznictwie, kosmetyce i kuchni

Miejsce: Poznań
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu ogrodnictwa   Zamierzone [...]
10
11
2018
Technika rolnicza

Nowe kierunki w maszynach i urządzeniach stosowanych w mechanizacji produkcji zwierzęcej

Miejsce: Mieczysławów / Targi Eurotier
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej nauczyciele [...]
14
11
2018
Produkcja roślinna

Innowacyjne metody prowadzenia produkcji roślinnej

Miejsce: Kietrz
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej   [...]
14
11
2018
Produkcja zwierzęca

Nowoczesne metody rozrodu zwierząt gospodarskich i towarzyszących

Miejsce: Olsztyn
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z z produkcji zwierzęcej [...]
15
11
2018
Technika rolnicza

Agrotronika i rolnictwo precyzyjne – diagnozowanie systemów sterowania

Miejsce: Tarnowo Podgórne
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji roślinnej nauczyciele [...]
21
11
2018
Kadra kierownicza

Funkcjonalność strony internetowej szkoły. Jak przygotować dobry content marketing w edukacji?

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza nauczyciele szkół rolniczych   Zamierzone cele: poznać zasady tworzenia [...]
10
12
2018
Żywienie i usługi gastronomiczne

Nowa jakość usług w serwisie kulinarnym - innowacyjna generacja kelnerów

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych [...]
09
01
2019
Język obcy zawodowy

Rola gier i zabaw w nauczaniu języków obcych

Miejsce: Gdańsk
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele języków obcych   Zamierzone cele: rozwinąć sprawności komunikacyjne [...]
09
01
2019
Ekonomika

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Miejsce: Warszawa
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów ekonomicznych   [...]
10
01
2019
Kadra kierownicza

Zagraniczne staże zawodowe jako warunek rozwoju edukacji zawodowej

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza i nauczyciele ze szkół które chcą opracować projekt edukacyjny   [...]
17
01
2019
Kadra kierownicza

Agresja i przemoc w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole. Trening zastępowania agresji – TZA

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele/wychowawcy kształcenia zawodowego, pedagodzy szkolni, doradcy metodyczni, doradcy [...]
23
01
2019
Kadra kierownicza

Nowoczesne rozwiązania techniczne w przetwórstwie płodów rolnych – z wyjazdem studyjnym na Grüne Woche

Miejsce: Kalsk / Berlin
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kadra kierownicza i nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i [...]
23
01
2019
Produkcja zwierzęca

Analiza zadań egzaminacyjnych dotyczących produkcji zwierzęcej w różnych zawodach rolniczych

Miejsce: Brwinów
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z produkcji zwierzęcej i weterynarii [...]
02
02
2019
Żywienie i usługi gastronomiczne

Nowe trendy i przyszłe innowacje technologiczne w branży hotelarsko – gastronomicznej

Miejsce: Poznań / Riva del Garda (Włochy)
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z przedmiotów gastronomicznych   [...]
13
02
2019
Ogrodnictwo

Nowe zalecenia dotyczące ochrony roślin ogrodniczych

Miejsce: Łódź
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z zakresu ogrodnictwa   Zamierzone [...]
28
02
2019
Technika rolnicza

Rolnictwo precyzyjne – systemy sterowania

Miejsce: Płock
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: nauczyciele kształcenia zawodowego prowadzący zajęcia z mechanizacji rolnictwa i produkcji [...]
06
03
2019
Kadra kierownicza

Zachowania agresywne uczniów – jak sobie z nimi radzić?

Miejsce: Zamość
Adresaci / Grupa docelowa uczestników: kierownicy i nauczyciele, wychowawcy internatu   Zamierzone cele: scharakteryzować rodzaje [...]