swinieKrajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje seminarium Nt Technologie chowu trzody chlewnej; przetwórstwo mięsa.
Seminarium rozpocznie się w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16 wij. mazowieckie /czwartek/ o godz. 11.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy te osoby, które dostaną indywidualne potwierdzenie uczestnictwa. Lista uczestników została sporządzona według kolejności nadesłanych zgłoszeń.

W programie szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia:

 • aktualna sytuacja trzody chlewnej w Polsce
 • bioasekuracja – jako podstawowy sposób ochrony przed chorobami zakaźnymi zwierząt
 • innowacyjne systemy utrzymania i chowu trzody chlewnej
 • efektywność produkcji trzody chlewnej oraz ochrony środowiska
 • dokumentacja hodowlana i znakowanie trzody chlewnej
 • znaczenie GMO w żywieniu trzody chlewnej oraz wpływ na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego
 • pasze zmodyfikowane genetycznie GMO w żywieniu zwierząt
 • aktualny stan prawny dotyczący zakazu stosowania GMO
  w żywieniu zwierząt oraz skutki wprowadzenia zakazu
 • pasze alternatywne dla GMO w żywieniu zwierząt
 • charakterystyka surowców i ich dobór do kierunku przerobu dla wybranych produktów z mięsa
 • procesy technologiczne wybranych produktów mięsnych
 • możliwość prowadzenia sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych z gospodarstwa
 • wymagania w zakresie prawa żywnościowego, proces rejestracji, zatwierdzania, znakowanie produktów żywnościowych
 • zagadnienia marketingu, reklamy i promocji produktów żywnościowych
 • przetwarzanie mięsa. Prezentacja procesów produkcji wędlin. proces przetwórczy – produkcja kiełbasy

Udział w seminarium jest bezpłatny a uczestnicy przybywają w ramach delegacji służbowych i pokrywają koszty przejazdu.

 

Program seminarium

 

Lista uczestników szkolenia do wglądu na Portalu Edukacyjnym KCER
http://portal.kcer.pl (po zalogowaniu).

Miejsce szkolenia ; wyżywienia i zakwaterowania :

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu
ul. Chorzowska 16
26-600 Rado
woj. mazowieckie

tel.  48 365 69 00;    48 365 69 28