nienburg2 glowneW dniach 17.08 – 28.08.2015r. w niemieckim ośrodku doskonalenia i kształcenia zawodowego dla rolników: DEULA Nienburg, odbyło się szkolenie dla drugiej grupy nauczycieli w ramach projektu: „Innowacyjne technologie ograniczające energochłonność w produkcji żywności wymogiem współczesnej Europy”. Realizacja tego projektu finansowana jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Bezpośrednio w tym szkoleniu, zgodnie z założeniami projektu uczestniczyło 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół kształcących młodzież w zawodach związanych z rolnictwem i sektorem spożywczym, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów, właściwy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na duże zainteresowanie wymianą doświadczeń, wiele osób zgłosiło się już w sierpniu ubiegłego roku, co spowodowało później rotację w grupie uczestników. Wyjazd dwóch grup, w różnych terminach był uzasadniony tym, że ze względów organizacji pracy szkół, duża grupa nauczycieli nie może skorzystać ze szkolenia w ciągu roku szkolnego. W następnych latach również będą organizowane szkolenia w okresie wakacji, aby umożliwić jak największej grupie nauczycieli skorzystanie z tej formy doskonalenia zawodowego.
Wśród uczestników byli nauczyciele z różnych regionów Polski, z następujących województw: lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego. Program szkolenia w niemieckim ośrodku obejmował cykle wykładów, prezentacji, seminariów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno -spożywczego, komunalnych, produkcyjnych i świadczących usługi. Istotnym elementem, oprócz obserwacji procesów produkcyjno – technologicznych, była też obserwacja zajęć w centrum kształcenia zawodowego, gdzie nauczyciele poznali i porównali z polskimi, warunki kształcenia młodzieży w niemieckich ośrodkach kształcenia zawodowego. Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  • Porównanie funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego rolników i pracowników sektora rolniczego i przetwórczego w Niemczech.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych w produkcji zwierzęcej.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych w produkcji roślinnej.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych w produkcji ogrodniczej.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych podczas wykonywania prac naprawczych i obsługi środków technicznych.
  • Ograniczanie nakładów energetycznych w przetwórstwie żywności.
  • Możliwości odzyskiwania i pozyskiwania różnych rodzajów energii w procesach przetwórczych i produkcyjnych (przetwórstwo odpadów, produkcja biomasy, energia odnawialna).

Ważnym elementem szkolenia był praktyczny aspekt analizowanych zagadnień. Nauczyciele poznali przedstawioną wyżej tematykę podczas seminariów zorganizowanych w różnych obiektach, np.: gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, biogazowniach, zakładach przetwórczych. Pobyt w ośrodku umożliwił poznanie kultury i historii niemieckiej okolic Nienburga, Hanoveru. W ramach wolnego czasu uczestnicy zwiedzili: Nienburg, Bremen oraz ogrody w Hanoverze (urządzone w różnych stylach). Istotnym punktem programu była analiza możliwości dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów, staży zawodowych, finansowanych ze środków UE. Efektem materialnym wymiany doświadczeń będzie wspólne opracowanie materiałów w formie pakietu składającego się z programu szkolenia z zakresu możliwości ograniczania energochłonności w produkcji żywności, na każdym jej etapie oraz materiałów informacyjnych obejmujących tą tematykę. Powstanie jedno wspólne opracowanie, z dwóch wyjazdów, aby wyeliminować powtarzające się treści. Opracowanie będzie dostępne na stronie internetowej KCER, w zakładce dotyczącej tego projektu.

nienburg2 01 nienburg2 02 nienburg2 03 nienburg2 04

nienburg2 05 nienburg2 06 nienburg2 07 nienburg2 08

nienburg2 09 nienburg2 10 nienburg2 11 nienburg2 12