FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ze środków finansowych Programu POWER, zaakceptowała do realizacji projekt pod tytułem: „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno - usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie” (numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-015427), w którym uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego (teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych). Do udziału zapraszamy w szczególności osoby, które jeszcze nie uczestniczyły wyjazdach w ramach projektów. W kryteriach naboru nie ma żadnych ograniczeń odnośnie typu szkoły (zasadnicza, policealna, technikum) czy organu prowadzącego (społeczne, samorządowe, czy prowadzone przez MRiRW).

KCER zwraca się prośbą o przeanalizowanie możliwości udziału szkół w projekcie, a także przesłanie deklaracji uczestnictwa, wypełnionych przez nauczycieli, którzy spełniają kryteria udziału w wyjeździe do ośrodka DEULA Nienburg (min. znajomość języka niemieckiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych o takiej tematyce). Do każdej z wyjeżdżających grup przydzielony będzie pracownik KCER, który będzie na bieżąco organizował pracę grupy przed i po powrocie z wyjazdu, a w szczególności podczas pobytu w organizacji przyjmującej. W ramach projektu wypracowany zostanie jego efekt materialny w formie publikacji.

Wypełnione deklaracje udziału nauczyciela, które można pobrać ze strony KCER lub z Informatora o formach doskonalenia KCER, podpisane przez uczestnika i dyrektora szkoły proszę przesłać do KCER (fax. 022/729 73 55, lub e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, dlatego osoby zakwalifikowane, które będą spełniać kryteria rekrutacyjne, zostaną poinformowane o tym pocztą e-mail (1 miesiąc przed wyjazdem). Bardzo prosimy o czytelne wpisywanie adresów e-mail, bo to jest podstawowy kanał przekazywania informacji w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych uczestników, osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane na kolejny wyjazd w pierwszej kolejności.

Koordynatorem realizacji projektu jest Marek Rudziński, który udziela wszystkich dodatkowych informacji dotyczących tego projektu (tel. 606485380 lub 603279900 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Partner przyjmujący /  termin
DEULA Hildesheim DEULA Nienburg
19 osób 27.06-08.07.2016 20 osób 22.08-02.09.2016
19 osób 03.07-17.07.2017 19 osób 21.08-01.09.2017

W zależności od nadesłanych zgłoszeń i prowadzonych zajęć przez nauczycieli, program pobytu będzie ustalany dla każdej z grup. Główne zagadnienia, jakimi będą zajmować się uczestnicy to:

 • poznanie innowacyjnych technologii uprawy roślin, określenie uwarunkowań do wprowadzania rolnictwa precyzyjnego,
 • poznanie nowych hodowli zwierząt, poznanie innowacyjnych sposobów poprawy warunków bytowych zwierząt,
 • przeanalizowanie metod ochrony zasobów środowiska przyrodniczego podczas prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej na terenach wiejskich,
 • określenie sposobów zmniejszania emisji produktów z procesu spalania i odpadów do środowiska,
 • poznanie innowacyjnych rozwiązań mechanizujących i automatyzujących procesy produkcji i pracy człowieka,
 • poznanie wybranych konstrukcji maszyn, zgodnie z zainteresowaniami uczestników,
 • poznanie technologii produkcji i przetwórstwa artykułów rolnych,
 • poznanie innowacyjnych technologii produkcji półproduktów spożywczych,
 • poznanie sposobów utrzymania ciągów termicznych (chłodniczych, grzewczych),
 • określenie możliwości zastosowania recyklingu dla poszczególnych odpadów,
 • określenie możliwości wykorzystania opakowań, ich przetwarzania,
 • ustalenie sposobów zmniejszania ilości zużywanych materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń,
 • racjonalizacja zużycia surowców w procesie produkcji,
 • minimalizowanie powstawania odpadów podczas produkcji,
 • poznanie zasad ekonomicznej organizacji pracy w nowych technologiach,
 • poznanie sposobów ograniczenia zużycia energii w procesie produkcji, świadczenia - wykonania usługi,
 • poznanie sposobów odzysku energii w procesie produkcji,
 • określenie sposobów wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, biomasy,
 • poznanie metod prowadzenia zajęć dydaktycznych w niemieckich ośrodkach kształcenia zawodowego,
 • poznanie sposobów aranżacji i urządzania miejsc rekreacji i odpoczynku po pracy na terenach wiejskich,
 • poznanie zasad eksploatacji maszyn do utrzymania terenów zielonych.

Koordynator projektu

Marek Rudziński

downloadDEKLARACJA UDZIAŁU

MINIMUM ZAKRESU DANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI