Hanczowa2018Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie organizuje w dniach 3 - 9 czerwca 2018 r. seminarium nt: "Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zwierzęcej w Estonii".

Seminarium rozpocznie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach. Adres: ul. Konarskiego 23, 16-500 Sejny.

piekarniaW dniach 24 - 28 stycznia 2018 roku Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie we współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku, organizuje seminarium połączone z wyjazdem studyjnym na Targi „Grüne Woche”. Seminarium adresowane jest do nauczycieli kształcenia zawodowego zainteresowanych wykorzystaniem techniki rolniczej w przetwórstwie spożywczym, gastronomii, gospodarstwie domowym z możliwością zastosowania energii odnawialnej.

gpsZe względu na targi AGRITECHNICA w Hanover, na prośbę realizatorów, zaplanowany termin warsztatów został przesunięty i odbędą się one w dniach 30.11 01.12.2017 (czwartek – piątek). Zajęcia przeprowadzone będą się w ośrodku szkoleniowym John Deere, który zlokalizowany jest w Tarnowie Podgórnym.

 

ciagnikZe względu na dużą liczbę zapytań, informujemy, że po opracowaniu planów nauczania, zostały zawieszone prace nad opracowaniem programów nauczania. KCER nie otrzymało żadnego zlecenia na takie zadanie, a także nie zostało to uwzględnione również w planie pracy na 2016/2017 rok.
Od 01.09.2017 we wszystkich klasach pierwszych obowiązywać będą nowe podstawy programowe, zmieni się oznaczenie kwalifikacji, a także ich zakres merytoryczny, powstały nowe lub zostały połączone w niektórych zawodach – zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.